Wywóz szamba Białystok i okolice

Wywóz szamba Białystok i Podlasie, czyszczenie szamba, asenizacja , usuwanie płynnych nieczystości, fekaliów, przyczyniając się do poprawy warunków zdrowotnych w skupiskach ludzkich. 
Wykonujemy usługi wywozu nieczystości płynnych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (szambo) tradycyjnych i nowszych.
Powodzie: wypompowanie wody z pomieszczeń i oczyszczania terenu po zalaniach.

Głównie Białystok i województwo podlaskie jest terenem działalności.

Zakres usług:

  • asenizacja
  • oczyszczanie kanalizacji
  • czyszczenie szamba i wywóz
  • czyszczenie studzienek
  • wywóz nieczystości płynnych z szamb
  • wypompowywanie i wywożenie wód oraz nieczystości po zalaniach, powodziach
  • wywóz nieczystości z separatorów na stacji benzynowych
  • wywóz nieczystości z separatorów z restauracji
  • wywóz nieczystości z separatorów stołówek zakładowych

Zapewniamy fachowy wywóz nieczystości.

Udrożnianie kanalizacji całodobowo

oczyszczanie szamba
czyszczenie studzienek
usuwanie płynnych nieczystości

Usługi asenizacyjne
Paweł Zawadzki
15-198 Białystok, ul. Pieczurki 38
email: beczkibialystok2000@wp.pl

tel. 570 006 632